Finally - a sea creature slower than us!!


Най-накрая - морско същество по-бавно от нас!!