I wonder why people give boats female names when they grow beards?!? The anti-fouling we had put on the hull was holding the growth down during the first month of having the boat in the water, but after that, we've had to scrape barnacles off every weak. Otherwise, rowing starts feeling like puling a cart with no wheels.


All garbage on NEVEREST is sorted and stored - to be recycled on land ♻️Чудя се защо хората дават на лодките женски имена след като те пускат бради?!? Анти-фаулинга, който бяхме положили на корпуса, задържаше растежа през първия месец докато лодката бе на вода, но от тогава насам трябва да изстъргваме морските образувания всяка седмица. Иначе, гребането започва да прилича на дърпане на каруца без колела.


Целият боклук на Неверест е сортиран и складиран, за да бъде рециклиран на сушата.♻️