We kick start our day in a good mood with our favorite and most frequent breakfast "NEVEREST"

- 130 gr porridge or müesli

- 50 gr nuts

- 50gr dried fruit

- 50 gr peanut butter

- 20 gr plant protein

Mix with hot or cold water to achieve your preferred consistency and START ROWING!


Започваме деня в добро настроение с любимата и най-честа закуска “НЕВЕРЕСТ”

- 130 гр каша или мюсли

- 50 гр ядки

- 50гр сушени плодове

- 50 гр фъстъчено масло

- 20 гр. Растителен протеин

Смесете с гореща или студена вода, за постигане на предпочитаната от вас консистенция, след което захващайте греблата! #ДаЗаЖивот!