These days we're having very light winds (<10knots) and tiny waves but the winds are constantly changing direction and at times blowing us back or sideways and bringing our speed to 1knot (1.8km/hr) or below. This is not dangerous, but it makes it difficult for us to keep a desired course and makes our rowing efforts somewhat futile. So, we decided to throw our Jordan series anchor (cones tied to a rope that ends with a chain making the anchor sink below the surface) behind the boat for several hours and catch up on our sleep deficit in the cabin. We might have to do this again and again in the coming days.


Тези дни ветровете около нас са доста слаби (<10 възела) и вълните съвсем малки, но ветровете непрестанно променят посоката си, често духат срещу нас или странично и свеждат скоростта ни до 1 възел (1.8km/час) или по-малко. Това не е опасно, но ни пречи да държим желания курс и донякъде неутрализира усилията, които полагаме в гребането. Поради това хвърлихме водната котва "Джордан" (серия конусчета завързани около въже, което завършва с верига, предназначена да държи котвата под водата) зад лодката за няколко часа и наваксваме малко с недостига на сън в каютата. Може би, ще ни се налага да го правим отново и отново през следващите дни. #Да!ЗаЖивот!