Second day on sea anchor due to head winds of 10 to 20+ knots caused by the tropical storm that is passing several hundred nautical miles north of us. Expecting we'll have to spend at least another two days like this before we can resume rowing. It's like déjà vue since we have been in this situation twice in the past month. No wonder that no ocean rowing boat has crossed the Atlantic from Europe to South America during the hurricane season. We have attached 2 sea anchors to the bow of Neverest to minimize the drag, but still the boat is jumping in the waves like a wild horse which refuses to be tamed. 🙂 Lately I've been falling asleep while on the oars, so I'll catch up on that during this break!

Schools of dolphins often accompany us for hours during the day or night. It is exhilarating to watch. Sometimes more than a dozen of them emerge and submerge in the water in perfect sync and we hear them exhale above the water like humans.

Could not resist the temptation and jumped in to swim with them once, but they deep dived and disappeared into the Blue. Probably the smell of an ocean rower was not to their liking..😎Втори ден на морска котва заради ветрове от 10 до 20 + възела, идващи от запад и югозапад, причинени от тропическата буря, която преминава на няколкостотин морски мили северно от нас. Очакваме да прекараме поне още два дни преди да подновим гребането. Това е като déjà vue, тъй като през последния месец сме били в това положение два пъти вече. Нищо чудно, че нито една океанска гребна лодка не е преминала Атлантическия океан от Европа до Южна Америка по време на сезона на ураганите (Юли-Окт). Прикрепихме 2 морски котви към носа на Неверест, за да сведем до минимум завличането на изток, но въпреки това лодката скача във вълните като див кон, който отказва да бъде опитомен 🙂 Напоследък ми се случва да заспивам докато греба (събират ни се по 5 часа сън между почивките), така че ще е добре да наваксаме с тази дейност сега.

Редовно делфини ни придружават с часове през деня или нощта. Вълнуващо е да гледаш как два, три или понякога повече от дузина от тях изплуват и се потапят в перфектен синхрон и да чуваш как издишат над водата като хора.

Не можах да устоя на изкушението и веднъж скочих да плувам с тях, но те се гмурнаха и изчезнаха в дълбокото Синьо. Вероятно миризмата на океански гребец не беше по вкуса им... 😎 #Да!ЗаЖивот!