The ocean was a bit stirred last night and it was pitch dark - you literally could not see anything but the lit-up deck of the boat, so you had to row by instruments and your feeling about which way the boat was leaning. Thus, one of the rowers did the Technicolor yawn, but seems like he does not have severe sea sickness as he already returned to eating, rowing an being his jovial self the next day.

For live location: my.yb.tl/neverest or neverest.travelmap.net


--


Снощи беше пълен мрак и океанът беше малко развълнуван - буквално не можеше да се види нищо друго, освен осветената палуба на лодката. Трябваше да се гребе по инструменти и по усещането си за това, по какъв начин лодката е наклонена. Така, един от гребците загуби изядената топла вечеря, но изглежда, че морската болест не е тежка, тъй като на следващата сутрин той отново започна да яде, да гребе и да е в обичайното си добро настроение!