We had our most unforgettable birthdays on NEVEREST: caught our biggest mahi-mahi so far which Max filleted into the most tender sashimi; enjoyed the calmest mirror-flat waters; had the hottest times (38 C) which a double doze of tropical rain cooled down to 28 C (a black cloud poured down on us, moved on, but soon returned to give us a second wash when the wind swiveled 180 degrees); admired the most beautiful sunrises and sunsets ...

Thank you once again for your well wishes and support - they super charged us with nuclear grade fuel. We have never received so much positive energy from so many well-wishers - it goes to show that if you decide to chase a big dream sometimes you can unexpectedly receive support from all over.


Прекарахме най-незабравимите си рождвни дни на NEVEREST: хванахме най-голямото си махи-махи (дорадо) до сега, което Макс филетира на най-крехкото сашими; порадвахме се на най-гладките като огледало води; преживяхме най-големите жеги (38C), които двойна доза тропически дъжд свали на 28 градуса (един черен облак се изля върху нас, подмина ни и скоро се върна за да ни изпере отново когато вятъра се обърна на 180 градуса); прехласвахме се по най-хубавите изгреви и залези ...

Още веднъж сърдечно благодарим за вашите благопожелания и подкрепа - заредиха ни като с ядрено гориво. Никога не сме получавали толкова позитивна енергия от толова много благопожелатели - това показва, че когато решиш да преследваш голяма мечта понякога неочаквано можеш да получиш подкрепа от всякъде.