Sept 15th: Rowing in the Atlantic during an above average active hurricane season finally led us face to face with a tropical storm!. Although warned ahead, we decided to sit it out, having faith that Neverest, which we built, is strong enough to withstand it.

Tropical storm TEDDY (coincidently that is Stefan's nickname amongst friends😏) is forecasted by the NatHurrCent Miami to become a hurricane on Sept 16th.

Given the winds of 25-35+ knots and average waves of 3+ meters around us, we're safely locked in a capsule, but it feels like giants are playing football with it, while we're trying to catch up on sleep in pools of sweat.


15ти Септ: Прекосяването на Атлантика с гребна лодка по време на по-активен от нормата сезон на ураганите най-накрая ни срещна лице в лице с тропическа буря!. Въпреки че бяхме потърсени от службата за морско спасение, охраняващи района решихме да не напуснем лодката, имайки вяра в устойчивостта на Неверест, която сами построихме, както и на съветите на нашите морски вълци.

Тропическата буря ТEDDY (интересно съвпадение как това е прякорът на Стефан сред близки и приятели 😏) е прогнозирана от Националната Служба за Урагани в Маями да стане ураган на 16 септември.

Предвид ветровете от 25-35+ възела и средни вълни от 3+ метра около нас, ние се чувстваме в безопасност, заключени в капсулката, но усещането е, че великани играят футбол с нея, докато ние се опитваме да наваксаме със съня, потънали в басейни от пот.

#Да!ЗаЖивот!