The third tropical storm that passed north of us forced us to stay on sea anchor and pushed us back 36miles.

It took us 3days of rowing with insane efforts against the wind and waves to recuperate the distance.

We will make everything possible in the days ahead to steer away from the one shaping up next week and will use the favorable winds tomorrow to push forward southwest.


Третата тропическа буря, която премина на север от нас, ни принуди да останем на морска котва и ни отблъсна 36 мили назад.

Отне ни 3 дни гребане с неимоверни усилия срещу вятъра и вълните, за да компенсираме разстоянието.

Ще направим всичко възможно да се отдалечим от поредната буря, идваща другата седмица и ще използваме благоприятните ветрове утре, за да се предвижим на югозапад.#Да!ЗаЖивот!