On rare nights we run through fluorescent plankton which resembles lightning bugs scattered on the water surface that intensify their glitter when moved around. On cloudless nights rowing through it feels like piloting a space ship with stars all around. The blades of the oars light up in balls of fire and a tail of sparks trails behind the boat. Magic!


В редки нощи преминаваме през флуоресцентен планктон, който наподобява безброй светулки, пръснати по водната повърхност, засилващи блясъка си, когато ги раздвижиш. В безоблачните нощи гребането през този планктон поражда чувството за пилотиране на космически кораб заобиколен от звезди. Кълбета от огън се образуват по върховете на греблата, а лодката оставя опашка от искри. Магия!

#Да!ЗаЖивот!