While waiting in Lanzarote we've been busy repairing the leaking hatches - disassembling them and scraping off the silicone, which was supposedly suitable for yachts but apparently did not seal well. Hopefully we are using the appropriate polymer for this purpose now.

Finally the autopilot parts arrived Ahhh! - we installed them and tested them 👍🏼

In the meantime we were happy to meet a friend - Yana Sotirova - a World and European champion in rhythmic gymnastics. Her stories about the grueling training routines at Neshka Robeva's school make ocean rowing seem easy!

Max had a chance to load up on big meals and desserts.

We are now only waiting for the winds to abate a little around the islands, so that we can safely set off.

Can hardly wait to resume our voyage!


https://my.yb.tl/neverest and https://neverest.travelmap.net


Докато чакаме в Лансaроте бяхме заети да ремонтираме течащите люкове - свалихме ги изцяло и изшкурихме силикона, който уж беше подходящ за яхти, но явно не уплътняваше добре. Надяваме се сега да ползваме по-подходящ за целта полимер.

Най-после пристигнаха частите за автопилота Аахх! - инсталирахме ги и ги тествахме 👍🏼

Междувременно тук срещнахме приятел - Яна Сотирова - истинско ,,Златно момиче” - световна и европейска шампионка по художествена гимнастика с ансамблите на България. Нейните разкази за изнурителните тренировки в школата на Нешка Робева правят океанското гребане да изглежда като развлечение.

Макс успя да навакса с яденето на голями порции основно и десерт!

В момента чакваме само подходяща прогноза за времето за да можем безпроблемно да се отделим от островите. Изгаряме от нетърпение да отплаваме отново.